ACIBADEM – Politica de confidențialitate

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ș. (Servicii de sănătate și comerț Inc.) și partenerii afiliați (denumiți în continuare „ACIBADEM”) au adoptat anumite principii de confidențialitate pentru siguranța informațiilor personale și a datelor dumneavoastră, pentru a vă proteja confidențialitatea și pentru ca dumneavoastră să beneficiați în cea mai mare măsură de infrastructura tehnologică folosită. Aceste principii de confidențialitate sunt stabilite și declarate pentru a putea fi utilizate pentru colectarea și / sau utilizarea datelor pe site-ul web al ACIBADEM și al tuturor sub-site-urilor sale.

Se consideră că, prin vizitarea și / sau utilizarea și / sau abonarea la site-ul web al ACIBADEM, utilizatorul este de acord cu toate aceste principii. În temeiul comentariilor utilizatorilor transmise prin intermediul uneia dintre adresele de contact specificate pe pagina web, Acibadem poate întotdeauna să corecteze și să actualizeze „Declarația de confidențialitate“ fără a fi necesară o notificare prealabilă. ACIBADEM poate actualiza „Politica de confidențialitate” la anumite intervale, iar utilizatorul poate rămâne informat cu privire la orice adăugiri, corecții și ștergeri vizitând această secțiune la anumite intervale.

Numere IP: ACIBADEM poate înregistra adresele IP ale utilizatorilor, iar aceste date pot fi folosite pentru a diagnostica problemele sistemului și pentru a corecta imediat posibilele probleme care pot apărea pe site-ul ACIBADEM. Aceste adrese IP pot fi utilizate de ACIBADEM pentru a identifica utilizatorii și vizitatorii în general și pentru a colecta date demografice într-o manieră cuprinzătoare. ACIBADEM își rezervă dreptul de a-și asuma obligația de stocare a datelor de trafic, așa cum este menționat în legea nr. 5651.

Date anonime: Informațiile solicitate de Acıbadem și transmise de utilizator sau informațiile care au legătură cu procesele efectuate pe site-ul web / aplicația mobilă sunt utilizate anonim de Acıbadem și de terții cu care aceasta colaborează (fără a dezvălui detalii despre identitatea utilizatorului) pentru analiza diferitelor statistici, crearea bazei de date, oferirea de pachete / oferte personalizate și realizarea de studii de piață.

Legături către alte site-uri: ACIBADEM poate introduce un link către alte site-uri pe site-ul său web. Aceasta poate publica reclame și / sau formulare pentru diferitele servicii ale unor terțe părți contractante și poate ghida utilizatorii către site-urile terțe prin aceste formulare și reclame. ACIBADEM nu își asumă nicio responsabilitate pentru procedurile de confidențialitate și politicile altor site-uri accesate prin aceste link-uri sau de conținutul acestora.

Condiții care permit dezvăluirea datelor utilizatorului: Informațiile personale ale UTILIZATORULUI sunt numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de poștă electronică și orice informații descriptive. ACIBADEM nu va dezvălui niciodată nicio informație sau date personale, precum nici date privind boli și probleme de sănătate care sunt transmise electronic de către vizitatori sau utilizatori prin intermediul site-ului web www.ACIBADEM.com către terți. ACIBADEM declară și se angajează că se va asigura comunicare / marketing autorizat pentru activitățile de comunicare, așa cum se impune prin legile relevante și în special prin legislația în materie de sănătate, și că nu este permisă nici o comunicare decât dacă este consimțită de către utilizator și vor fi oferite instrumente care să permită deconectarea gratuită și cu ușurință a utilizatorului. ACIBADEM nu va dezvălui datele și informațiile personale transmise terților și nu le va vinde și nu va permite niciodată utilizarea acestora în afara scopurilor colectării datelor menționate mai sus.

Dacă nu se prevede altfel în această declarație de confidențialitate, ACIBADEM nu va dezvălui informațiile personale către companiile care nu colaborează cu ACIBADEM sau către terți. ACIBADEM va avea dreptul să ignore dispozițiile prezentei declarații de confidențialitate și să dezvăluie informațiile utilizatorilor către terți în următoarele circumstanțe. Aceste circumstanțe sunt după cum urmează:

1. Condiții care necesită respectarea obligațiilor bazate pe dispoziții de drept adoptate de instituțiile juridice autorizate, cum ar fi legea, reglementarea etc.,      

2. Condiții care impun dezvăluirea informațiilor către minister, în conformitate cu practicile generale de reglementare ale Ministerului Sănătății,      

3. Condiții care necesită respectarea prevederilor contractului încheiat de către și între ACIBADEM și utilizator și probleme privind executarea acestuia,      

4. Dacă informațiile referitoare la utilizatori sunt solicitate cu privire la o cercetare sau anchetă efectuată de către instituțiile administrative și / sau judiciare autorizate,      

5. Dacă este necesară diseminarea de informații pentru a proteja drepturile sau siguranța utilizatorilor.      

Cookie-uri: Acibadem poate colecta informații ale utilizatorului/utilizatorilor cu privire la modul în care acesta/aceștia folosesc website-ul Acibadem prin utilizarea unui fișier de comunicare tehnică numit Cookie. Aceste fișiere de comunicare tehnică cuprind fișiere text foarte mici care sunt trimise de un site web către browserul utilizatorului pentru a fi salvate în stocarea principală. Un fișier de comunicare tehnică facilitează utilizarea internetului prin salvarea situației relevante a site-ului de internet în calculatorul utilizatorului și a unor setări simple legate de preferințe. Acest fișier de comunicare tehnică este proiectat și folosit pentru a obține date statistice, cum ar fi informații despre numărul de persoane care utilizează site-ul într-un mod proporțional cu timpul, scopul utilizatorului de a vizita website-ul, de câte ori site-ul web este vizitat de către utilizator și cât timp a vizitat utilizatorul site-ului web și pentru a produce reclame și conținut în diversitate dinamică pentru utilizator din paginile de utilizator special concepute. Fișierul de comunicare tehnică nu este proiectat pentru a colecta alte date cu caracter personal din stocarea / memoria principală. Majoritatea browser-elor sunt programate să accepte acest fișier de comunicare tehnică în faza de instalare, dar utilizatorii pot schimba întotdeauna setările browser-elor astfel încât fișierul de comunicare tehnică să nu fie instalat pe computer sau să apară un avertisment dacă este trimis acest tip de fișier.

Datele colectate în sondaje, concursuri și formulare similare: Informațiile solicitate utilizatorilor care participă la un sondaj periodic sau non-periodic al ACIBADEM, pe site, pot fi de asemenea utilizate pentru a permite ACIBADEM și altor persoane și organizații cu care aceasta colaborează să efectueze marketing direct către utilizatori, analize statistice și o bază de date specială.

Permis de comunicare electronică: Vizitatorii trebuie să furnizeze ACIBADEM anumite date personale (de exemplu, nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail etc.) prin anumite formulare pentru a primi titlul de membru prin abonarea la ACIBADEM și utilizarea diferitelor servicii și conținut fără a fi membru. Informațiile solicitate de ACIBADEM în faza de abonare pot fi salvate și stocate în sistem. Aceste detalii personale pot fi de asemenea folosite pentru a comunica cu utilizatorii, dacă este necesar. Dumneavoastră permiteți colectarea, stocarea, prelucrarea, utilizarea și transmiterea datelor personale pe care consimțiți să le împărtășiți cu noi prin acceptarea acestei politici de confidențialitate și a acestui permis de comunicare pentru ca noi să vă putem oferi și furniza diverse avantaje, pentru a facilita orice comunicare fizică și electronică pentru reclame, vânzări, marketing și sondaje care sunt specifice pentru dumneavoastră și trimiterea altor mesaje de comunicare. Prin această politică, utilizatorii acceptă să fie contactați prin tot felul de mijloace (apel, SMS, mail etc.). Informațiile solicitate de ACIBADEM și transmise de utilizator sau informațiile care provin din procesele de pe site sunt utilizate de ACIBADEM și de alte persoane și organizații cu care colaborează numai pentru diverse analize statistice, permit comunicarea și marketingul autorizate prin e-mailuri trimise la anumite intervale, eforturi pentru crearea bazei de date și anumite condiții, cum ar fi sondajele de piață. Dacă doriți să anulați transferurile de e-buletin, puteți opri cu ușurință abonamentul la e-buletin cu un singur clic, apăsând pe linkul „Accesați pentru a vă dezabona din Lista de buletine” care se găsește în partea de jos a buletinelor pe care le trimitem.

Informații generale legate de legea privind protecția datelor cu caracter personal: Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698 (denumită în continuare PDPL (KVKK în limba turcă)) a fost adoptată la 24 martie 2016 și publicată în Monitorul Oficial nr. 29677 din data de 07 aprilie 2016. Putem, în calitate de operator de date, să înregistrăm, să clasificăm, să procesăm, să stocăm, să actualizăm și să dezvăluim unor terțe părți, în cazul în care este impus și / sau permis prin lege, datele personale ale dumneavoastră – clienții noștri, în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698.

Prin această declarație, ACIBADEM garantează că acceptă să păstreze informațiile confidențiale private și ascunse, recunoaște obligația de a păstra secrete datele personale, va lua toate măsurile necesare pentru a preveni publicitatea sau utilizarea neautorizată sau dezvăluirea informațiilor, parțial sau în întregime, către terți și că, cu siguranță, va depune toate eforturile necesare în acest sens. ACIBADEM poate modifica și amenda prevederile acestei declarații de confidențialitate în orice moment în care consideră că este necesar cu condiția ca aceste modificări și amendamente să fie publicate pe site-ul web al ACIBADEM. Dispozițiile declarației de confidențialitate modificate de ACIBADEM intră imediat în vigoare după ce sunt publicate pe pagina relevantă.

TRATAMENTE

TEHNOLOGII

ACIBADEM

×
Căutare