Protecția generală a datelor

FORMULAR DE INFORMAȚII PRIVIND OBȚINEREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ș. („Acıbadem”) și acționarii majoritari ai Acibadem, companiile-mamă și filialele Acıbadem (denumite în continuare „Grupul Acıbadem”) pot acționa în calitate de „operator de date” în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698 („Legea”), Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 („RGPD”) și alte legi și reglementări relevante, și pot prelucra datele dvs. cu caracter personal în cadrul următor și în strictă conformitate cu Legea nr. 3359 privind serviciile de bază în domeniul sănătății, Decretul-lege guvernamental privind organizarea și atribuțiile Ministerului Sănătății și ale societăților afiliate ale acestuia nr. 663, Regulamentul spitalelor private și alte reglementări ale Ministerului Sănătății și alte legi și dispoziții aplicabile. 

1. Obținerea și prelucrarea datelor cu caracter personal și scopurile prelucrării:

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și obținute verbal, în scris sau pe canale vizuale sau electronice, prin call center, website, verbal, în scris sau prin alte canale similare pentru desfășurarea unor servicii precum protecția sănătății publice, medicina preventivă, diagnostic medical, servicii de tratament și întreținere oferite de Acıbadem Group sau pentru planificarea și gestionarea serviciilor de asistență medicală și finanțare și în conformitate cu domeniile de activitate ale companiilor din Grupul Acıbadem. Datele dvs. cu caracter personal generale și datele cu caracter personal speciale, în special datele dvs. medicale, pot fi prelucrate de către Grup într-o măsură limitată pentru toate scopurile, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

 • Datele și informațiile dvs. de identitate: prenumele, numele, numărul de identificare din Turcia, numărul pașaportului sau numărul de identificare temporar din Turcia, data și locul nașterii, starea civilă, sexul, numărul asigurării sau numărul protocolului pacientului, precum și alte date de identificare ce pot fi utile în identificarea dvs. de către noi; și
 • Informațiile dvs. de contact: adresa dvs., numărul de telefon, adresa de poștă electronică și alte date de comunicare și interviul verbal sau evidența apelurilor telefonice păstrate de serviciile pentru clienți sau departamentele de servicii pentru pacienți, conform standardelor centrului de apeluri, precum și datele dvs. personale colectate atunci când comunicați cu noi prin poștă electronică, scrisori sau alte mijloace de comunicare; și
 • Informațiile dvs. contabile: numărul contului dvs. bancar, numărul IBAN, datele cardului de credit, datele de facturare și alte date și informații financiare similare; și
 • Datele dvs. private de asigurări de sănătate și datele și informațiile Agenției de Securitate Socială, după cum este necesar pentru finanțarea și planificarea serviciilor medicale; și
 • Înregistrările video și imaginile realizate și păstrate în scopuri de securitate și audit dacă și când vizitați spitalele sau centrele noastre medicale; și
 • Numărul de înmatriculare al vehiculului dvs. dacă utilizați zona de parcare; și
 • Informațiile dvs. medicale: datele cu caracter personal despre sănătatea și viața sexuală obținute și colectate în timpul furnizării sau ca urmare a diagnosticului medical, a tratamentului și a serviciilor de îngrijire, inclusiv, dar fără a se limita la, rezultatele analizelor de laborator, rezultatele testelor, datele examinărilor medicale, date și informații despre programări, date legate de controlul medical și date și informații despre prescripție; și
 • Informațiile dvs. medicale și alte date personale trimise sau introduse de dvs. pe următoarele website-uri;
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  • http://www.acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • https://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/
 • Dacă și în cazul în care depuneți o cerere de angajare la Acıbadem sau la oricare dintre companiile Grupului Acıbadem, datele și informațiile personale, inclusiv curriculum vitae, transmise de dvs., iar dacă sunteți angajat sau angajat afiliat al Acıbadem Group, contractul de muncă și toate datele personale cu privire la predilecțiile dvs. profesionale.

Toate tipurile de date cu caracter personal obținute de Acıbadem Group (inclusiv, dar fără a se limita la datele cu caracter personal speciale) pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru confirmarea identității dvs. și
 • Pentru protecția sănătății publice, medicina preventivă, diagnostic medical, servicii de tratament și întreținere, precum și pentru planificarea și gestionarea serviciilor de asistență medicală și finanțare și
 • Transmiterea informațiilor solicitate Ministerului Sănătății și altor entități și administrații publice relevante în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și
 • Planificarea și gestionarea operațiunilor interne și a operațiunilor zilnice ale spitalelor și centrelor noastre medicale și
 • Măsurarea, îmbunătățirea și studiul satisfacției pacienților de către departamentele de managementul spitalului, drepturile pacientului și experiența pacientului și
 • Procurarea de medicamente și
 • Dacă primiți o programare, pentru a vă ține la curent cu programarea și
 • Performanța activităților de gestionare a riscurilor și de îmbunătățire a calității și
 • Efectuarea analizelor pentru dezvoltarea în continuare a serviciilor de sănătate și
 • Finanțarea serviciilor de asistență medicală acordate dvs. de către serviciile pentru pacienți, departamentele de finanțe și marketing și plata costurilor de examinare medicală, diagnostic și tratament și schimbul de informații solicitate cu firmele private de asigurări de sănătate ca parte a anchetei de eligibilitate și
 • Desfășurarea cercetărilor și studiilor și
 • Respectarea cerințelor și condițiilor legale și de reglementare și
 • Comunicarea informațiilor solicitate firmelor private de asigurări de sănătate în cursul finanțării serviciilor medicale și
 • Desfășurarea activităților de gestionare a riscurilor și de dezvoltare a calității de către departamentele Calitate, Experiența Pacientului și Sisteme de Informații și
 • Emiterea de facturi de către Serviciile pentru pacienți, Finanțe și departamentele respective, având în vedere serviciile noastre și confirmarea relațiilor dvs. cu instituțiile și firmele contractate și
 • Participarea la campanii și divulgarea informațiilor despre campanie, proiectarea și transmiterea de conținuturi speciale și beneficii discrete și abstracte pe canalele web și mobile, de către departamentele Media și comunicare și Call Center.

Datele dvs. cu caracter personal obținute și prelucrate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile pot fi transferate în arhive fizice și/sau sisteme de informații ale Acıbadem sau Acıbadem Group și pot fi păstrate și stocate atât în platforme digitale, cât și în platforme fizice.

2. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi comunicate de Acıbadem și Acıbadem Group companiilor incluse în Acıbadem Group sau cu companiilor de asigurări private, Ministerului Sănătății și subunităților sale, Agenției de Securitate Socială, Direcției Generale de Securitate și altor forțe de securitate, Direcției Generale pentru Populație și Recensământ, Asociației Farmaciștilor din Turcia, instanțelor de judecată și diverselor autorități juridice, centrale etc. cu consimțământul dvs., iar această comunicare poate fi limitată prin consimțământul dvs. Acıbadem poate partaja datele dvs. personale cu terți, reprezentanții și agenții dvs. autorizați și terți care furnizează servicii de consultanță și consiliere, inclusiv, dar fără a se limita la, avocați, consultanți fiscali și financiari și auditori, și partenerii noștri de afaceri și alte părți terțe care acționează în cooperare cu noi pentru dezvoltarea ulterioară sau desfășurarea serviciilor de asistență medicală în scopurile menționate mai sus, incluzând, de asemenea, organele și autoritățile de reglementare și supraveghere și autoritățile oficiale, în scopul prelucrării menționate mai sus, în conformitate cu Legea, RGPD și alte legi și reglementări aplicabile.

3. Metode și cauze legale pentru obținerea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în toate tipurile de suport verbal, scris, vizual sau electronic, în scopurile enumerate mai sus și pentru efectuarea tuturor tipurilor de lucrări incluse în domeniile de activitate ale Acıbadem în cadrul legal și, în consecință, pentru îndeplinirea deplină și corectă a tuturor tipurilor de îndatoriri și obligații contractuale și legale ale Acıbadem. Cauzele legale ale colectării și obținerii datelor dvs. cu caracter personal sunt prevederile relevante ale:

 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 6698, și
 • Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 („RGPD”)  și Legea pentru servicii medicale de bază nr. 3359, și
 • Decretul-lege guvernamental privind organizarea și atribuțiile Ministerului Sănătății și ale societăților afiliate ale acestuia nr. 663, și
 • Regulamentul spitalelor private și
 • Regulamentul privind prelucrarea și protecția confidențialității informațiilor personale medicale și
 • alte reglementări ale Ministerului Sănătății și alte legi și dispoziții aplicabile.

Mai mult, așa cum se stipulează la articolul 3 paragraful 6 al Legii, datele cu caracter personal referitoare la sănătate pot fi prelucrate și de către persoane care au obligația de a respecta confidențialitatea sau de către entități și organizații oficiale autorizate, fără a fi susceptibile de a primi consimțământul explicit prealabil pentru scopul relevant, numai pentru protecția sănătății publice, medicina preventivă, diagnostic medical, servicii de tratament și întreținere, precum și pentru planificarea și gestionarea serviciilor de asistență medicală și finanțare.

4. Drepturile dvs. privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu Legea și RGPD și alte legi și reglementări relevante aplicabile, aveți dreptul:

 • Să aflați dacă datele dvs. personale sunt sau nu procesate și
 • Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate, să solicitați informații referitoare la acestea și
 • Să aveți acces și să solicitați date și informații medicale personale și
 • Să aflați scopul prelucrării datelor cu caracter personal și dacă acestea sunt utilizate în scopurile prevăzute sau nu, și
 • Să aflați care sunt terțele părți din țara de origine sau din străinătate cărora li se transferă datele dvs. personale și
 • Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate incomplet sau greșit, să solicitați corectarea sau completarea acestora și
 • Să solicitați ștergerea sau distrugerea datelor dvs. personale și
 • Să solicitați ca părțile terțe cărora li s-au transferat anterior datele cu caracter personal să fie informate despre corectarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal în caz de prelucrare incompletă sau greșită și/sau despre ștergerea sau distrugerea datelor dvs. personale și
 • Să formulați obiecții la orice concluzii care pot apărea împotriva intereselor dvs. la analiza datelor dvs. personale procesate numai prin intermediul sistemelor automate.

Dacă exercitați în orice moment unul sau mai multe dintre drepturile menționate anterior, informațiile relevante vă vor fi transmise în mod clar și ușor de înțeles, în scris sau în suport electronic, utilizând datele de comunicare și informațiile furnizate de dvs.

5. Siguranța datelor

Acıbadem vă protejează datele cu caracter personal în deplină și strictă conformitate cu toate controalele de securitate tehnice și administrative care trebuie efectuate în conformitate cu standardele și procedurile de securitate a informațiilor. Acțiunile și măsurile de securitate menționate sunt luate și furnizate la un nivel adecvat riscurilor probabile, luând în considerare și posibilitățile tehnologice.

6. Reclamații și comunicări

Datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în cadrul posibilităților tehnice și administrative disponibile, iar acțiunile și măsurile de securitate necesare sunt luate și furnizate la un nivel adecvat riscurilor probabile, luând în considerare și posibilitățile tehnologice.

Completând „Formularul de cerere în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și/sau RGPD” prezentat aici, puteți comunica și trimite cererile dvs. legale:

 • (i) prin trimiterea la adresa Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Turcia prin serviciul de curierat de marfă, împreună cu o petiție care poartă semnătura dvs. originală și într-un plic adresat departamentului „Secretariatul corporativ” marcat cu „Cerere de informații conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal” sau „Cerere de informații în conformitate cu RGPD”, sau
 • (ii) prin trimiterea prin intermediul unui notar public sau
 • (iii) prin trimiterea la adresa acibademsaglik@hs02.kep.tr prin mijloace electronice sigure sau semnătură mobilă, prin adresa dvs. de poștă electronică înregistrată sau adresa de e-mail electronică înregistrată în sistemul nostru și/sau
 • (iv) prin semnarea unui dosar în format word sau pdf adresat Acıbadem cu semnătura dvs. electronică securizată pe care să-l transmiteți la adresa kisiselveri@acibadem.com scriind „Cerere de informații în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal” sau „Cerere de informații în conformitate cu RGPD” în subiectul e-mailului.

Vă rugăm să transmiteți cererile dvs. legale în temeiul legii și/sau RGPD completând „Formularul de cerere în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal și/sau RGPD” prezentat aici și trimițându-le prin mijloacele de comunicare stabilite în formular.

TRATAMENTE

TEHNOLOGII

ACIBADEM

×
Căutare